Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA, Eleméra JAKABA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1040
Dátum doručenia: 25.5.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, B. Bugár, E. Jakab, P. Kresák, P. Antal)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 7.9.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10.9.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1089 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1089 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1247 zo dňa 19.6.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 7.9.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10.9.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us331247 (Uznesenie (1. čítanie)) Us331247 (22 KB)

Rokovanie výborov

10.9.2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11.9.2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
11.9.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 9. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR dňa 20.9.2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 09. 2018 16:19 Fecko, Martin Detail návrhu 7 1040 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1040 Martin Fecko II (86 KB)
19. 09. 2018 15:10 Antošová, Eva Detail návrhu 7 1040 Eva Antošová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1040 Eva Antošová II (89 KB)
19. 09. 2018 15:56 Antal, Peter Detail návrhu 7 1040 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1040 Peter Antal II (130 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1380 zo dňa 20. 9. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5.10.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17.10.2018), číslo 290/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.