Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1733
Dátum doručenia: 28.8.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9.11.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1703 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1703 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1994 zo dňa 30.9.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9.11.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541994 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541994 (21 KB)

Rokovanie výborov

3.11.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
3.11.2015, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 24.11.2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 11. 2015 Lipšic, Daniel Detail návrhu 6 1733 Daniel Lipšic II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1733 Daniel Lipšic II (86 KB)
19. 11. 2015 Matejička, Vladimír Detail návrhu 6 1733 Vladimír Matejička II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1733 Vladimír Matejička II (72 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2143 zo dňa 24. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9.12.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19.12.2015), čiastka 110, číslo 406/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.