Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1699
Dátum doručenia: 28. 8. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1731 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1731 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1944 zo dňa 23. 9. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541944 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541944 (21 KB)

Rokovanie výborov

3. 11. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
5. 11. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 11. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2090 zo dňa 11. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 11. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 12. 2015), čiastka 97, číslo 354/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.