Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 497
Dátum doručenia: 21. 9. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 500 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 500 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 650 zo dňa 18. 10. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us240650 (Uznesenie (1. čítanie)) Us240650 (23 KB)

Rokovanie výborov

25. 11. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 30. 11. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 11. 2011 17:33 Matej, Ondrej Detail návrhu 5 0497 Ondrej Matej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0497 Ondrej Matej II (102 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 724 zo dňa 30. 11. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 12. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 12. 2011), čiastka 149, číslo 520/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.