Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 792
Dátum doručenia: 2. 10. 2008
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2008..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2008.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1051 zo dňa 22. 10. 2008.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2008.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2008.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1048 zo dňa 22. 10. 2008.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

22. 10. 2008, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 10. 2008, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 10. 2008, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

23. 10. 2008, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 24. 10. 2008.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1080 zo dňa 24. 10. 2008

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 11. 2008 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 11. 2008), čiastka 160/2008, číslo 434/2008.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.