Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána MIČOVSKÉHO a Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1254
Dátum doručenia: 30. 9. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Fecko, J. Mičovský)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1314 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1314 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1772 zo dňa 8. 11. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 8. 12. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 12. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US751772 (Uznesenie (1. čítanie)) US751772 (18 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
25. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR dňa 2. 12. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 11. 2022 Fecko, Martin Detail návrhu 8 1254 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1254 Martin Fecko II (75 KB)
30. 11. 2022 Mičovský, Ján Detail návrhu 8 1254 Ján Mičovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1254 Ján Mičovský II (61 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1879 zo dňa 2. 12. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 12. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2022), číslo 487/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.