Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1186
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Liba, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1234 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1234 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1610 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721610 (Uznesenie (1. čítanie)) US721610 (18 KB)

Rokovanie výborov

9. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 11. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 9. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 05. 2023 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 1186 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1186 Milan Vetrák II (118 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2228 zo dňa 9. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 29. 5. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 6. 2023), číslo 195/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.