Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1180
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Hlinka, P. Krištúfková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1228 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1228 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1602 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721602 (Uznesenie (1. čítanie)) US721602 (18 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 10. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 10. 2022 10:15 Krištúfková, Petra Detail návrhu 8 1180 Petra Krištúfková II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1180 Petra Krištúfková II 2 (128 KB)
27. 10. 2022 10:15 Krištúfková, Petra Detail návrhu 8 1180 Petra Krištúfková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1180 Petra Krištúfková II (100 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1813 zo dňa 8. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 11. 2022), číslo 397/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.