Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Petra VONSA a Kristiána ČEKOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1175
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, L. Kyselica, J. Majorová Garstková, P. Vons)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1223 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1223 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1707 zo dňa 6. 10. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 11. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 7. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721707 (Uznesenie (1. čítanie)) US721707 (18 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 10. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

7. 11. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 10. 2022 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 1175 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1175 Lukáš Kyselica II (93 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1798 zo dňa 8. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.