Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 966
Dátum doručenia: 6. 4. 2022
Navrhovateľ: vláda (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1008 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1008 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1397 zo dňa 26. 4. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us651397 (Uznesenie (1. čítanie)) Us651397 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 6. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 6. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 28. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1550 zo dňa 28. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 7. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 7. 2022), číslo 268/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.