Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 834
Dátum doručenia: 13.1.2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11.3.2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14.3.2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 869 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 869 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1208 zo dňa 2.2.2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11.3.2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14.3.2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551208 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551208 (19 KB)

Rokovanie výborov

10.3.2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9.3.2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
14.3.2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

15. 3. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 16.3.2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 03. 2022 17:19 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 0834 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0834 Jana Žitňanská II (72 KB)
15. 03. 2022 17:23 Richter, Ján Detail návrhu 8 0834 Ján Richter II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0834 Ján Richter II (109 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1298 zo dňa 16. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30.3.2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6.4.2022), číslo 113/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.