Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 704
Dátum doručenia: 1.10.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 19.11.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 22.11.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 734 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 734 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 999 zo dňa 20.10.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 19.11.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 22.11.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us480999 (Uznesenie (1. čítanie)) Us480999 (18 KB)

Rokovanie výborov

18.11.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16.11.2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 1.12.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 11. 2021 Šefčík, Marek Detail návrhu 8 0704 Marek Šefčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0704 Marek Šefčík II (55 KB)
24. 11. 2021 Šefčík, Marek Detail návrhu 8 0704 Marek Šefčík2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0704 Marek Šefčík2 II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1144 zo dňa 1. 12. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14.12.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16.12.2021), číslo 479/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.