Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 381
Dátum doručenia: 7. 1. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Kremský, M. Šofranko, R. Vašečka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 378 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 378 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 554 zo dňa 28. 1. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230554 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230554 (18 KB)

Rokovanie výborov

11. 3. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 3. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 18. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 641 zo dňa 18. 3. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 31. 3. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 4. 2021), číslo 127/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.