Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 276
Dátum doručenia: 1.10.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 20.11.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 23.11.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 268 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 268 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 415 zo dňa 5.11.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 20.11.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 23.11.2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160415 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160415 (17 KB)

Rokovanie výborov

13.11.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
4.2.2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

4. 2. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 5.2.2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 595 zo dňa 5. 2. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18.2.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20.2.2021), číslo 81/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.