Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 272
Dátum doručenia: 1.10.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 20.11.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 23.11.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 264 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 264 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 356 zo dňa 22.10.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 20.11.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 23.11.2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160356 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160356 (17 KB)

Rokovanie výborov

19.11.2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
23.11.2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
12.11.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19.11.2020, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 25.11.2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 11. 2020 Kremský, Peter Detail návrhu 8 0272 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0272 Peter Kremský II (63 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 436 zo dňa 25. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4.12.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.12.2020), číslo 358/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.