Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1693
Dátum doručenia: 27. 9. 2019
Navrhovateľ: vláda (vedúci Úradu vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1778 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1778 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2152 zo dňa 17. 10. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us512152 (Uznesenie (1. čítanie)) Us512152 (22 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 11. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 11. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
21. 11. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

21. 11. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 27. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2252 zo dňa 27. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 12. 2019), číslo 470/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.