Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 966
Dátum doručenia: 23. 4. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, T. Bastrnák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1016 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1016 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1174 zo dňa 17. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311174 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311174 (15 KB)

Rokovanie výborov

12. 6. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

12. 6. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 25. 6. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 06. 2018 15:46 Antal, Peter Detail návrhu 7 0966 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0966 Peter Antal II (108 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1298 zo dňa 25. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 7. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 7. 2018), číslo 220/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.