Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1691
Dátum doručenia: 28.8.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9.11.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1705 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1705 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1904 zo dňa 18.9.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9.11.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541904 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541904 (21 KB)

Rokovanie výborov

6.11.2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4.11.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

6. 11. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2080 zo dňa 10. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3.12.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18.12.2015), čiastka 107, číslo 388/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.