Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 465
Dátum doručenia: 16. 4. 2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Bagačka, M. Kondrót, F. Petro)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 459 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 459 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 619 zo dňa 29. 5. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190619 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190619 (20 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 6. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11. 6. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 25. 6. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 06. 2013 13:38 Raši, Richard Detail návrhu 6 0465 Richard Raši II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0465 Richard Raši II (116 KB)
21. 06. 2013 12:23 Grečková, Lea Detail návrhu 6 0465 Lea Grečková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0465 Lea Grečková II (89 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.




III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 678 zo dňa 25. 6. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.




Redakcia

Zákon bol 17. 7. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 7. 2013), čiastka 51, číslo 219/2013.



Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.