Parlamentná tlač 1426 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1426
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 20. 2. 2015
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ listom zo 14. mája 2015 požiadal o presunutie svojho návrhu zákona na zasadnutie NR SR v septembri 2015.)
Poznámka

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.