Parlamentná tlač 81 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 81
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 13. 10. 2010
Názov Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011
Poznámka
Dokumenty Úvodné strany ku všetkým častiam tlače (Úvodná strana) Úvodné strany ku všetkým častiam tlače (13 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (10 KB)
Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (130 KB)
Príloha č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (7 KB)
Príloha č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2011  (Príloha) Príloha č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2011 (6 KB)
Príloha č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (10 KB)
Príloha č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2011 (232 KB)
Príloha č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2011 (130 KB)
Príloha č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2011  (Príloha) Príloha č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2011 (121 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (16 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana (Úvodná strana) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013  (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 (435 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana príloh (Úvodná strana) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana príloh (9 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (139 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (52 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Zoznam tabuliek a príloh (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Zoznam tabuliek a príloh (10 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (9 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2012 a 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2012 a 2013 (7 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2011 (6 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2011 (7 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2011 (13 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa programov (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa programov (88 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa kapitol (68 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2011, 2012, 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2011, 2012, 2013 (110 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2011 (42 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (40 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (39 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2011 (103 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2012-2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2012-2013 (131 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 2013 (178 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 201 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 201 (177 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam - stavby/stroje  nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (49 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2011 - 2013 (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2011 - 2013 (10 KB)
Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania - Obsah (Iný typ dokumentu) Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania - Obsah (9 KB)
Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania (Iný typ dokumentu) Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania (2,13 MB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.