Neformálne stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ - Bratislavský parlamentný samit Vytlačiť stránku / Print page

   
Dátum: 6. 10. 2016 - 7. 10. 2016 
Miesto konania: Reduta - Slovenská filharmónia, Bratislavský hrad 
 
Projekt zjednotenej Európy sa nachádza v turbulentných časoch plných dosiaľ nepoznaných výziev, ktoré si vyžadujú pružnú reakciu a konštruktívne riešenia. Kontinent, ktorý bol v 20. storočí rozdelený dvomi najničivejšími vojnovými konfliktmi v dejinách ľudstva, sa neskôr začal spájať s cieľom vybudovať skutočné európske spoločenstvo. Základy tohto spoločenstva je dnes potrebné obhájiť a je nevyhnutné o nich viesť dialóg na všetkých politických úrovniach. Práve politickí lídri by preto mali byť prvotnými iniciátormi nielen hľadania, ale aj nachádzania ciest k pôvodným hodnotám, na ktorých je spoločný európsky projekt postavený.
 
Národná rada Slovenskej republiky má záujem prispieť zo svojho uhla pohľadu k debate o súčasnej situácii i o budúcom smerovaní európskeho spoločenstva. Ako parlament krajiny, ktorá aktuálne predsedá v Rade EÚ, chce zaujať stanovisko voči dynamickému vývoju na európskej scéne, berúc do úvahy okrem iných i výsledky referenda v Spojenom kráľovstve o vystúpení z EÚ. Usiluje sa tak prispieť k prehlbovaniu spolupráce národných parlamentov s Európskym parlamentom, ako aj napredovaniu kooperácie národných parlamentov navzájom. Prvotným krokom v tejto snahe je vytvorenie príležitostí pre rozvíjanie otvoreného a neformálneho dialógu.
 
V tejto súvislosti sa v Bratislave v dňoch 6. – 7. októbra 2016 uskutoční neformálny samit predsedov parlamentov členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu, ktorý je súčasťou oficiálneho kalendára slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako jedno z udalostí s najvyššou prioritou. Podujatie vychádza z iniciatívy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka v duchu motta „Spoznajme sa lepšie“ a tematicky by malo nadviazať na neformálny samit hláv štátov a predsedov vlád EÚ, ktorý sa v Bratislave konal 16. septembra 2016.
 
Spoločné diskusie európskych parlamentných lídrov sa v prvej časti konferencie tematicky zamerajú na aktuálne výzvy stojace pred projektom európskej integrácie, ako aj možnosti prekonávania vznikajúceho odcudzenia medzi EÚ a jej občanmi. Podujatie sa vo svojej druhej časti bude orientovať na úlohy národných parlamentov v EÚ, vnútornú kohéziu a stabilitu v EÚ, ako aj problematiku globálnej angažovanosti EÚ.
 
 

Deň v parlamente

<- ->