Stretnutie generálnych tajomníkov parlamentov EÚ Vytlačiť stránku / Print page

   
Dátum: 20. 2. 2017 - 21. 2. 2017 
Miesto konania: budova Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu 
 

Všetky fotky (FLICKR)

Tlačová konferencia (youtube)

Stretnutie predstavuje de facto prípravný stupeň pred konferenciou predsedov parlamentov EÚ. Po obsahovej i organizačnej stránke rozpracúva agendu konferencie predsedov a schvaľuje jej základný programový rámec.

Počas tohto podujatia býva taktiež prezentovaná a diskutovaná procedurálna agenda Platformy pre medziparlamentnú výmenu informácií v EÚ (IPEX), ako aj výročná správa IPEX.

Formálne toto stretnutie predstavuje síce „administratívny formát“, avšak v praxi sa často zameriava i na aktuálne politické či spoločenské záležitosti – jednak z hľadiska „prípravy“ na nadchádzajúcu konferenciu predsedov, ako aj z hľadiska záujmových tém administratívy predsedníckeho parlamentu, na ktoré chce počas tohto podujatia poukázať.
 
 

Deň v parlamente

<- ->