Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Valocký, Jozef
Číslo schôdze 35
Volebné obdobie 4
Dátum podania 28. 04. 2009 12:03


Podpísaní poslanci
 • Bobrík, Anton
 • Glenda, Tibor
 • Jasaň, Viliam
 • Kovačócy, Marián
 • Lukša, Michal
 • Nachtmannová, Oľga
 • Obrimčák, Peter
 • Richter, Ján
 • Rošková, Ľubica
 • Senko, Ján
 • Valocký, Jozef
 • Varga, Ivan
 • Záhumenský, Marian
 • Zmajkovičová, Renáta
 • Zvonár, Ján

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

4 0880 Jozef Valocký2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0880 Jozef Valocký2 II (98 KB)

Deň v parlamente

<- ->