Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Predkladateľ Kuriak, Milan
Číslo schôdze 90
Volebné obdobie 8
Dátum podania 02. 05. 2023 15:32

Ďalší predkladatelia
 • Hajšelová, Petra
 • Svrček, Miloš

Podpísaní poslanci
 • Kuriak, Milan
 • Hajšelová, Petra
 • Svrček, Miloš
 • Vons, Peter
 • Tóth, Vojtech
 • Krajčír, Ľuboš
 • Kremský, Peter
 • Hlinka, Jozef
 • Vetrák, Milan
 • Kozarec, Sebastián
 • Kašper, Igor
 • Kučera, Karol
 • Hatráková, Katarína
 • Drdul, Dominik
 • Marcinčin, Radovan
 • Ňarjaš, Erik
 • Pročko, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1701 Milan Kuriak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1701 Milan Kuriak II (71 KB)

Deň v parlamente

<- ->