Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Andrejuvová, Anna
Číslo schôdze 78
Volebné obdobie 8
Dátum podania 26. 01. 2023


Podpísaní poslanci
 • Andrejuvová, Anna
 • Fecko, Martin
 • Kozelová, Monika
 • Kremský, Peter
 • Kuriak, Milan
 • Mihalik, Marcel
 • Nemec, Richard
 • Šofranko, Mária
 • Vaňová, Jarmila
 • Vetrák, Milan
 • Čekovský, Kristián
 • Drábiková, Lucia
 • Horváthová, Eva
 • Kavecká, Monika
 • Krajčí, Marek
 • Majorová Garstková, Jana
 • Pollák, Peter
 • Šíbl, Jaromír
 • Šeliga, Juraj
 • Šefčík, Marek
 • Grendel, Gábor

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1178 Anna Andrejuvová II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1178 Anna Andrejuvová II 2 (61 KB)

Deň v parlamente

<- ->