Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Vašečka, Richard
Číslo schôdze 75
Volebné obdobie 8
Dátum podania 25. 10. 2022 17:26


Podpísaní poslanci
 • Vašečka, Richard
 • Šofranko, Mária
 • Potocký, Milan
 • Mihalik, Marcel
 • Kavecká, Monika
 • Dobeš, Peter
 • Liba, Peter
 • Marcinčin, Radovan
 • Šefčík, Marek
 • Šudík, Tomáš
 • Tóth, Vojtech
 • Vaňová, Jarmila
 • Vons, Peter
 • Szőllős, Ján
 • Cseh, Peter
 • Pleštinská, Zita

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1105 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1105 Richard Vašečka II (96 KB)

Deň v parlamente

<- ->