Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Gyimesi, György
Číslo schôdze 48
Volebné obdobie 8
Dátum podania 20. 10. 2021 17:20

Ďalší predkladatelia
 • Marcinčin, Radovan

Podpísaní poslanci
 • Gyimesi, György
 • Kozelová, Monika
 • Halgašová, Jarmila
 • Potocký, Milan
 • Vaňová, Jarmila
 • Drdul, Dominik
 • Halák, Róbert
 • Grendel, Gábor
 • Szőllős, Ján
 • Šefčík, Marek
 • Karahuta, Jaroslav
 • Sloboda, Radovan
 • Šudík, Tomáš
 • Vons, Peter
 • Remiášová, Anna
 • Marcinčin, Radovan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0640 György Gyimesi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 György Gyimesi II (52 KB)

Deň v parlamente

<- ->