Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (Navrhovateľom tohto návrhu zákona bol aj Ján Herák, ktorému mandát poslanca NR SR zanikol 21. júna 2021.)

Predkladateľ Šudík, Tomáš
Číslo schôdze 32
Volebné obdobie 8
Dátum podania 22. 06. 2021 16:22


Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    8 0515 Tomáš Šudík2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0515 Tomáš Šudík2 II (79 KB)

    Deň v parlamente

    <- ->