Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Andreánsky, Ladislav
Číslo schôdze 58
Volebné obdobie 6
Dátum podania 24. 11. 2015 19:01

Ďalší predkladatelia
 • Müllerová, Emília

Podpísaní poslanci
 • Andreánsky, Ladislav
 • Baláž, Vladimír
 • Blanár, Juraj
 • Brixi, Otto
 • Bublavý, Dušan
 • Daniš, Zoltán
 • Demian, Jaroslav
 • Müllerová, Emília
 • Raši, Richard
 • Valocký, Jozef
 • Ježík, Jozef
 • Kučerová, Viera
 • Mazúrová, Viera
 • Kéry, Marián
 • Hufková, Eva
 • Holeva, Viliam

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1780 Ladislav Andreánsky II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1780 Ladislav Andreánsky II (92 KB)

Deň v parlamente

<- ->