Chronológia prístupového procesu SR do EÚ Vytlačiť stránku / Print page

10. decembra 1999 Helsinky  - pozvanie SR na rokovanie o vstupe do EÚ.

15. februára 2000 Brusel  - otvorenie rokovania o vstupe (tzv. Prístupová konferencia) so Slovenskou republikou.

7. - 10. decembra 2000 Nice  - premiér Mikuláš Dzurinda sa zúčastnil na zasadaní Európskej konferencie, ktorá sa konala pred summitom EÚ. Predstavitelia kandidátskych krajín diskutovali s predstaviteľmi členských štátov EÚ o aktuálnom stave rokovaní v rámci Medzivládnej konferencie o inštitucionálnej reforme v EÚ.

21. - 23. februára 2001  - návšteva komisára EÚ pre rozšírenie G. Verheugen v SR.

28. februára 2002  - novým veľvyslancom EÚ na Slovensku sa stal holandský diplomat Eric van der Linden, ktorý nahradil Waltera Rochela.

15. - 16. marca 2002 Barcelona  - sa konal summit EÚ, ktorého hlavným programom boli opatrenia potrebné k modernizácii európskej ekonomiky. Po prvý raz v histórii mali možnosť zúčastniť sa na pracovnej časti summitu aj zástupcovia krajín uchádzajúcich sa o členstvo v únii. SR reprezentoval premiér M. Dzurinda.

18. - 19. marca 2002 Brusel  - premiér M. Dzurinda rokoval v centrále EÚ s predsedom EK R. Prodim a komisárom pre rozšírenie G. Verheugenom. Témou rokovania bola záverečná etapa prípravy SR na členstvo v EÚ.

9. októbra 2002  - EK oficiálne odporučila prijať SR do EÚ v roku 2004.

25. októbra 2002  - EÚ na najvyššej úrovni odporučila na summite v Bruseli SR na vstup v roku 2004.

20. novembra 2002 Štrasburg  - EP výraznou väčšinou schválil rezolúciu o rozšírení EÚ, v ktorej vyzval jej členské krajiny, aby na summite v Kodani stanovili ako najneskorší dátum rozšírenia únie 1. máj 2004.

12. – 13. decembra 2002  - lídri EÚ na summite v Kodani dosiahli dohodu o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami. K 15 členským štátom únie sa tak pripoja Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

17. februára 2003  - prezident SR R. Schuster vypísal na 16. a 17. mája referendum o vstupe krajiny do EÚ (referendová otázka znela: „Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?“)

19. marca 2003 Brusel  - Zahraničný výbor EP schválil prijatie SR do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 56 poslancov, jeden bol proti a dvaja sa zdržali.

9. apríla 2003 Štrasburg  - EP schválil prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 521 poslancov, proti sa vyslovilo 21 a 25 sa hlasovania zdržalo.

14. apríla 2003 Luxemburg  - Rada EÚ zložená z ministrov zahraničných vecí oficiálne schválila prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ. Rozhodnutie definitívne otvorilo cestu k podpisu zmluvy o pristúpení.

16. apríla 2003  - slávnostné podpísanie Zmluvy o pristúpení k EÚ desiatich kandidátskych krajín únie. Za SR dokument podpísali prezident R. Schuster a premiér M. Dzurinda.

1. máj 2004  – vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->