Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 395
Dátum doručenia: 8. 1. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Kyselica, M. Mihalik, I. Hus, M. Vetrák, J. Majorová Garstková, M. Svrček, M. Hattas, R. Kazda)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 392 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 392 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 557 zo dňa 28. 1. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230557 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230557 (18 KB)

Rokovanie výborov

16. 3. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 3. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 31. 3. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 03. 2021 16:30 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 0395 Lukáš Kyselica2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0395 Lukáš Kyselica2 II (75 KB)
18. 03. 2021 16:30 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 0395 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0395 Lukáš Kyselica II (107 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 673 zo dňa 31. 3. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 4. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 4. 2021), číslo 146/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.