Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 31
Dátum doručenia: 24.3.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 16 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 16 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 30 zo dňa 24.3.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 24.3.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 24.3.2020.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 28 zo dňa 24.3.2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us030030 (Uznesenie (1. čítanie)) Us030030 (16 KB)

Rokovanie výborov

24.3.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
24.3.2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

24. 3. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR dňa 24.3.2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 31 zo dňa 24. 3. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25.3.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25.3.2020), číslo 56/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.