Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 866
Dátum doručenia: 22. 2. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 900 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 900 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1099 zo dňa 13. 3. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us281099 (Uznesenie (1. čítanie)) Us281099 (21 KB)

Rokovanie výborov

25. 4. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2. 5. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
3. 5. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 25. 5. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 05. 2018 Fecko, Martin Detail návrhu 7 0866 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0866 Martin Fecko II (246 KB)
23. 05. 2018 18:25 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0866 Anna Zemanová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0866 Anna Zemanová2 II (101 KB)
23. 05. 2018 16:44 Antošová, Eva Detail návrhu 7 0866 Eva Antošová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0866 Eva Antošová II (94 KB)
23. 05. 2018 17:49 Bernaťák, Tibor Detail návrhu 7 0866 Tibor Bernaťák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0866 Tibor Bernaťák II (51 KB)
23. 05. 2018 18:03 Vaľová, Jana Detail návrhu 7 0866 Jana Vaľová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0866 Jana Vaľová II (67 KB)
23. 05. 2018 18:25 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0866 Anna Zemanová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0866 Anna Zemanová1 II (122 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1191 zo dňa 25. 5. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 6. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 6. 2018), číslo 184/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.