Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1732
Dátum doručenia: 28. 8. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1702 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1702 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1993 zo dňa 29. 9. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541993 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541993 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 11. 2015, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
3. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
3. 11. 2015, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 24. 11. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 11. 2015 Lipšic, Daniel Detail návrhu 6 1732 Daniel Lipšic 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1732 Daniel Lipšic 2 II (138 KB)
12. 11. 2015 Lipšic, Daniel Detail návrhu 6 1732 Daniel Lipšic 1 II (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 6 1732 Daniel Lipšic 1 II (136 KB)
18. 11. 2015 Hambálek, Augustín Detail návrhu 6 1732 Augustín Hambálek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1732 Augustín Hambálek II (76 KB)
24. 11. 2015 09:58 Šuca, Peter Detail návrhu 6 1732 Peter Šuca II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1732 Peter Šuca II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.




III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2139 zo dňa 24. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.




Redakcia

Zákon bol 9. 12. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 12. 2015), čiastka 110, číslo 404/2015.



Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.