Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1701 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1398)
Dátum doručenia: 18. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Svrček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1770 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1770 (17 KB)

Rokovanie výborov

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2. 5. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 2. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 05. 2023 15:32 Kuriak, Milan Detail návrhu 8 1701 Milan Kuriak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1701 Milan Kuriak II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2187 zo dňa 2. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 5. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 5. 2023), číslo 159/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.