Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1034
Dátum doručenia: 27. 5. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1075 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1075 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1528 zo dňa 21. 6. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us661528 (Uznesenie (1. čítanie)) Us661528 (19 KB)

Rokovanie výborov

12. 9. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 9. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 9. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

13. 9. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR dňa 4. 10. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 09. 2022 Luciak, Michal Detail návrhu 8 1034 Michal Luciak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1034 Michal Luciak II (94 KB)
28. 09. 2022 Hatráková, Katarína Detail návrhu 8 1034 Katarína Hatráková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1034 Katarína Hatráková II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1669 zo dňa 4. 10. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 10. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 10. 2022), číslo 338/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.