Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 623
Dátum doručenia: 15. 7. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 640 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 640 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 888 zo dňa 24. 7. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 883 zo dňa 23. 7. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us350888 (Uznesenie (1. čítanie)) Us350888 (25 KB)

Rokovanie výborov

31. 7. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
24. 7. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

24. 7. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 25. 7. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 890 zo dňa 25. 7. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 8. 2021), číslo 309/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.