Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1158
Dátum doručenia: 28.9.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, E. Jakab, L. Balódi, P. Antal)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 23.11.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1211 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1211 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1440 zo dňa 23.10.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 23.11.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351440 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351440 (22 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
22.11.2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 7.12.2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 11. 2018 Antal, Peter Detail návrhu 7 1158 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1158 Peter Antal II (77 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1571 zo dňa 7. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12.12.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9.1.2019), číslo 5/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.