Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1056
Dátum doručenia: 6.6.2014
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Choma, E. Jakab, J. Mikuš, P. Muránsky, Ľ. Petrák, R. Raši)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4.9.2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 8.9.2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1058 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1058 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1229 zo dňa 27.6.2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4.9.2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 8.9.2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us361229 (Uznesenie (1. čítanie)) Us361229 (21 KB)

Rokovanie výborov

4.9.2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2.9.2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
4.9.2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR dňa 16.9.2014.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 09. 2014 18:51 Raši, Richard Detail návrhu 6 1056 Richard Raši II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1056 Richard Raši II (83 KB)
11. 09. 2014 18:50 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 6 1056 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1056 Ľubomír Petrák II (117 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1319 zo dňa 16. 9. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3.10.2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10.10.2014), čiastka 85, číslo 268/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.