Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1056
Dátum doručenia: 6. 6. 2014
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Choma, E. Jakab, J. Mikuš, P. Muránsky, Ľ. Petrák, R. Raši)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1058 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1058 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1229 zo dňa 27. 6. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us361229 (Uznesenie (1. čítanie)) Us361229 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2. 9. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 9. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR dňa 16. 9. 2014.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 09. 2014 18:50 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 6 1056 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1056 Ľubomír Petrák II (117 KB)
11. 09. 2014 18:51 Raši, Richard Detail návrhu 6 1056 Richard Raši II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1056 Richard Raši II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1319 zo dňa 16. 9. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 10. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 10. 2014), čiastka 85, číslo 268/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.