Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 324
Dátum doručenia: 5. 11. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 325 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 325 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 492 zo dňa 8. 12. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180492 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180492 (18 KB)

Rokovanie výborov

21. 1. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

21. 1. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa ÚPV tlač 324 (Spoločná správa) Správa ÚPV tlač 324 (29 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 27. 1. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 01. 2021 Šeliga, Juraj Detail návrhu 8 0324 Juraj Šeliga II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0324 Juraj Šeliga II (66 KB)
26. 01. 2021 Susko, Boris Detail návrhu 8 0324  Boris Susko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0324 Boris Susko II (97 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 539 zo dňa 27. 1. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 2. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 2. 2021), číslo 68/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.