Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána ČEKOVSKÉHO a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 219
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 209 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 209 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 282 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120282 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120282 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 10. 2020, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2020, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 3. 11. 2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2020 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0219 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0219 Milan Vetrák II (53 KB)
22. 10. 2020 18:03 Čekovský, Kristián Detail návrhu 8 0219 Kristián Čekovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0219 Kristián Čekovský II (70 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 368 zo dňa 3. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 11. 2020), číslo 322/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.