Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána ČEKOVSKÉHO a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 219
Dátum doručenia: 28.8.2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16.10.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 209 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 209 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 282 zo dňa 22.9.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16.10.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120282 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120282 (18 KB)

Rokovanie výborov

14.10.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19.10.2020, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2020, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 3.11.2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2020 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0219 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0219 Milan Vetrák II (53 KB)
22. 10. 2020 18:03 Čekovský, Kristián Detail návrhu 8 0219 Kristián Čekovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0219 Kristián Čekovský II (70 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 368 zo dňa 3. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18.11.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20.11.2020), číslo 322/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.