Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina NEMKYHO a Borisa SUSKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1141
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Nemky, B. Susko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1189 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1189 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1646 zo dňa 28. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us721646 (Uznesenie (1. čítanie)) Us721646 (20 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 10. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR dňa 7. 12. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

07. 12. 2022 15:47 Nemky, Martin Detail návrhu 8 1141 Martin Nemky II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1141 Martin Nemky II (82 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1919 zo dňa 7. 12. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 12. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 1. 2023), číslo 1/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.