Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 712
Dátum doručenia: 22.9.2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, Š. Zelník)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 24.11.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 27.11.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 733 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 733 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 881 zo dňa 13.10.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 24.11.2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 27.11.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210881 (Uznesenie (1. čítanie)) Us210881 (21 KB)

Rokovanie výborov

12.12.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
21.11.2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

12. 12. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 13.12.2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 12. 2017 Dubačová, Viera Detail návrhu 7 0712 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0712 Ondrej Dostál II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 993 zo dňa 13. 12. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19.12.2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8.1.2018), číslo 4/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.