Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 75
Dátum doručenia: 1. 6. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 7. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 7. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 65 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 65 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 65 zo dňa 26. 6. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 7. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 27. 7. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us030065 (Uznesenie (1. čítanie)) Us030065 (22 KB)

Rokovanie výborov

19. 7. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
17. 7. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 7. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR dňa 26. 7. 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 07. 2012 18:23 Chren, Martin Detail návrhu 6 0075 Martin Chren II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0075 Martin Chren II (77 KB)
25. 07. 2012 18:47 Hudacký, Ján Detail návrhu 6 0075 Ján Hudacký II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0075 Ján Hudacký II (71 KB)
25. 07. 2012 18:40 Petráš, Vladislav Detail návrhu 6 0075 Vladislav Petráš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0075 Vladislav Petráš II (95 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 130 zo dňa 26. 7. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 8. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 8. 2012), čiastka 63, číslo 246/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.