Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1549
Dátum doručenia: 9.6.2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.6.2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 10.6.2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2083 zo dňa 10.6.2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.6.2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 10.6.2010.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 2081 zo dňa 10.6.2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

10.6.2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.6.2010, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody


Rokovanie gestorského výboru

10. 6. 2010, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 10.6.2010.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2087 zo dňa 10. 6. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11.6.2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.6.2010), čiastka 105/2010, číslo 267/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.