Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 936
Dátum doručenia: 25. 2. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Cmorej, G. Gyimesi, M. Vetrák, M. Šuteková, M. Laurenčík, M. Viskupič, T. Šudík, I. Hus, M. Hattas, A. Pivková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 971 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 971 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1332 zo dňa 17. 3. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16. 4. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us601332 (Uznesenie (1. čítanie)) Us601332 (19 KB)

Rokovanie výborov

21. 4. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
21. 4. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 4. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

26. 4. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 5. 5. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 05. 2022 18:57 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 0936 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0936 Peter Cmorej II (93 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1434 zo dňa 5. 5. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 5. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 5. 2022), číslo 178/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.