Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 201
Dátum doručenia: 27. 8. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 192 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 192 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 258 zo dňa 17. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120258 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120258 (18 KB)

Rokovanie výborov

15. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16. 10. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 20. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 334 zo dňa 20. 10. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 10. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 10. 2020), číslo 294/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.