Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 564
Dátum doručenia: 26. 5. 2017
Navrhovateľ: vláda (podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 587 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 587 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 682 zo dňa 13. 6. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180682 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180682 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 9. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

5. 9. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR dňa 6. 9. 2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

05. 09. 2017 Kresák, Peter Detail návrhu 7 0564 Peter Kresák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0564 Peter Kresák II (102 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 776 zo dňa 6. 9. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 29. 9. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 10. 2017), číslo 238/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.