Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 339
Dátum doručenia: 1.12.2016
Navrhovateľ: vláda (podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 351 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 351 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 379 zo dňa 7.12.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 376 zo dňa 6.12.2016.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us110379 (Uznesenie (1. čítanie)) Us110379 (19 KB)

Rokovanie výborov

7.12.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
7.12.2016, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

7. 12. 2016, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 7.12.2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 385 zo dňa 7. 12. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20.12.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29.12.2016), číslo 374/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.